Video

Session 4 : Triple Negative Breast Cancer

Panel Discussion on Triple Negative Breast Cancer

Chairpersons :

J K Singh, K.C.Lakshmaiah

Moderator :

Ashish Bakshi

Panelists :

Anita Ramesh, J S Sekhon, Reetu Jain, T P Sahoo, Bhavna Parikh, Devavrat Arya, Mehboob Basade, Ranga Rao, SVSS Prasad